ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Το ξενοδοχείο Golden Coast στον Πρωταρά, χωρητικότητας 228 δωματίων, το οποίο εργοδοτεί μέχρι και 150 άτομα προσωπικό, ζητά να προσλάβει στέλεχος για πλήρωση της θέσης του Υπευθύνου τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.

Αρμοδιότητες

 • Ετοιμάζει σχέδια στελέχωσης  για όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου για πρόσληψη
 • Προγραμματίζει και πραγματοποιεί συνεντεύξεις με υποψηφίους και προτείνει στη διεύθυνση τους κατάλληλους
 • Επιβλέπει την παρουσία των εργαζομένων στην εργασία  και τα προγράμματα εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των αδειών επί πληρωμή, των υπερωριών και των διαλειμμάτων
 • Οργανώνει αρχεία των εργαζομένων, όπως συμβόλαια, βιογραφικά κ.λπ.
 • Πραγματοποιεί τις αξιολογήσεις των εργαζομένων σε συνεργασία με τους τμηματάρχες
 • Συντονίζει  τη διαμονή, την εστίαση και τη μεταφορά του προσωπικού  όπου και  όταν είναι απαραίτητο
 • Καταρτίζει πρόγραμμα εκπαίδευσης  για όλους τους υπαλλήλους του ξενοδοχείου
 • Χειρίζεται και επιλύει προβλήματα προσωπικού
 • Φροντίζει  όπως  το προσωπικό του ξενοδοχείου συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανονισμούς υγείας και ασφάλειας
 • Συμμετέχει στις ημέρες καριέρας στο πλαίσιο της αναζήτησης υποψηφίων

Απαραίτητα προσόντα Υποψήφιου

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα στη Διεύθυνση Ξενοδοχείων ή Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ή άλλου συναφή κλάδου
 • Ικανότητα διεξαγωγής διαφόρων τύπων  συνεντεύξεων
 • Κατανόηση της εργατικής νομοθεσίας
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική Γλώσσα
 • Πολίτης Ε.Ε. ή κάτοχος άδειας εργασίας Ε.Ε.

Παρέχονται

 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας και συνεχούς επαγγελματικής ανέλιξης  σε μία εταιρεία με πολύχρονη παρουσία
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με όλα τα ωφελήματα
 • Δημιουργικό  και ευχάριστο  επαγγελματικό  περιβάλλον

Πλήρη βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@goldencoast.com.cy μέχρι και τις 30 Ιανουαρίου 2023.